Skład komisji:

 1. Renata Nochowicz – Przewodnicząca,
 2. Patrycja Brodzińska – Zastępca Przewodniczącej,
 3. Stefania Kiwertz – Sekretarz,
 4. Arkadiusz Bukowski,
 5. Lidia Burzak,
 6. Iwona Chmielarczyk,
 7. Janusz Nochowicz,
 8. Danuta Pilarska,
 9. Katarzyna Ratajczak
 10. Grażyna Urbaniak,
 11. Iwona Zielińska.

Zadania, tryb oraz organizację pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach określa jej regulamin organizacyjny. (załącznik – regulamin)

Dyżury GKRPA:

Każda środa godz. 1300 – 1700

Kontakt:

gkrpa@oborniki.pl

tel. 61 29 65 777, kom. 609 009 593